Прием - СУ "Христо Ботев"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици в първи клас през
учебната 201
8/2019 година


I. 1(една) паралелка – 22 ученици

ІІ.  Критерии за прием на ученици в І клас:

1. Близост на училището до настоящия адрес на       родителя/настойника.
2. Време за достигане до училището.
3. Дете с трайни увреждания над 50%.
4. Дете с двама починали родители.
5. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.
6. Близост до местоработата на един от родителите.

III. Документи:

1. Заявление за записване (по образец на училището);
2. Заявление за целодневна организация (по образец на училището) –  по желание на родителя;
3. Удостоверение за раждане – само за сверяване на данните;
4. Удостоверение за завършена подготвителна група (представя се след 30 май 2018 г.)

IV.
График на дейностите по приема:

1. Подаване на заявление за записване - срок 30 май 2018г.
2. Обявяване на класираните – 31.05.2018 г.
3. Записване на децата – срок 15 юни 2018 г.
4. Обявяване на свободните места в паралелката – срок 20 юни 2018 г.
5. Попълване на свободните места – срок 15  септември 2018 г.Г Р А Ф И К
за приемане на ученици след VІІ клас


1.
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите - 14. - 18.05.2018 г. вкл.
2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училищата и зали за полагане на изпити за проверка на способностите - до 22.05.2018 г. вкл.
3. Провеждане на тестове по:

  • БЕЛ - 21.05.2018 г.

  • математика - 23.05.2018 г.

4. Обявяване на резултатите от тестовете - до 06.06.2018 г.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • изобразително изкуство - 01.062018 г.

  • музика - 04.06.2018 г.

  • спорт - 05.06-06.06.2018 г.

6. Обявяване на резултатите от проверка на способностите - до 11.06.2018 г.
7. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите - 13.06.-19.07.2018 г.
8.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. - 20.06 – 26.06.2018 г.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране - 04.07-06.07.2018 г.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 13.07 - 17.07.2018 г.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 19.07.2018 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 20.07.- 24.07.2018 г.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 27.07.- 30.07.2018 г
1
7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 02.08.2018 г.
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора на училището до
11.09.2018 г.

Работно време на комисиите по приема 09.00 ч. - 17.30 ч., 13.00 ч. - 13.30 ч. - обедна почивка.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню