Учители - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - SU Hristo Botev

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За училището

ДИРЕКТОР

Анастасия Спасова Баракова е родена на 14.08.1961 г. в гр. Бобошево, обл. Кюстендил.

През 1979 г. завършва средно образование в ПГ „Христо Ботев” гр. Дупница, а през 1986г. - висше, във ВПИ - Благоевград, специалност „Начална училищна педагогика”.

Учебната 1986 - 1987 година работи като учител по математика в ОУ „Христо Ботев” с. Мурсалево, общ.Кочериново.

- 1987 – 1988 година работи като учител по български език и литература ОУ „Христо Ботев” с. Големо село, общ. Бобов дол.

- 1988 – 1999 работи като начален учител в ОУ „Христо Ботев” с. Големо село, общ. Бобов дол.

- 1999 – 2002 директор на ОУ „Христо Ботев” с.Големо село , общ. Бобов дол.

- 2002 – 2003 главен инспектор „Просвета” – Бобов дол.

- 2004 – 2005 директор на ОУ „Христо Ботев” – с. Големо село , общ. Бобов дол.

2005 – 2010 директор на СОУ „Христо Ботев” – Бобов дол.
През 1994 г. придобива Втори клас – квалификация в СУ – ЦИУУ гр.София.
През 1998 г. придобива допълнителна професионална подготовка в СУ „Св. Кл. Охридски” – София – Богословски факултет по специалност религия и получава свидетелство за професионална квалификация учител по религия в началното училище.
През ноември 2007 г. завършва курс „Иновационен мениджмънт” на образованието на училището в СУ „Св.Кл.Охридски” – ДИУУ.
През 2009 г. завършва пълен курс на обучение за придобиване на допълнителна педагогическа квалификация „Обучение и интеграция на ромски деца” към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград , Център за продължаващо обучение.
Притежава :
1. Удостоверение за професионална квалификация по Методика на обучението по БДП І – ІV клас , Технически университет – София , ИПФ – Сливен.
2. Удостоверение за завършено първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд , Българска Стопанска Камара , Център за професионално обучение.
3. Сертификат за завършен курс „Европейски практики . Ангажименти на България в Глава 2 и Глава 18” , Фондация Европартньори 2007.
4. Удостоверение от обучение по „Разработване и управление на проекти” – Фондация „Образование и бизнес”.
5. Удостоверение от обучение по „ Интерактивни методи” – Център „Отворено образование” .
6. Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични компютърни знания на учители” , МОН , НПЦ – София.
7. Сертификат от обучение по „Управление на училището” с модули „Бюджет” , „Проекти” и „Психология на управлението”, МОН, НИОД.
8. Сертификат от обучение по „Управление на училището” – втори модул по темата „Делегирани бюджети”, МОН, НИОД .
9. Сертификат от обучение по „Управление на училището като организация”, МОН, НИОД .
10. Сертификат от обучение по „Управление на училището – Втори модул” по темата „Интеграция на ученици със СОП”, МОН, НИОД.Илза Николова Радкова - Начален учител

Благовеска Йорданова Агонцева - Начален учител

Юлия Иванова Найденова - Начален учител

Радка Милчова Цекина - Начален учител

Ина Симеонова Драгомирова - Учител по БЕЛ

Мирела Красимирова Идакиева - Учител по БЕЛ

Георги Руменов Димитров - Учител по английски език

Спаска Владимирова Грънчарска - Учител по информатика и ИТ

Елеонора Георгиева Христова - Учител по информатика и ИТ

Росица Борисова - учител по икономически дисциплини

Емилия Кирилова Михалкова - Учител по математика

Галя Боянова Николова - Учител по физика

Милена Иванова Стоянова - Учител по история и Психология и логика

Димитринка Николова Иванова - Учител по география и ОПИ (Основи на пазарната икономика)

Йорданка Кирилова Трендафилова - Учител по изобразително изкуство и музика

Иво Сашов Герасимов - Учител по ФВС

Елка Димитрова Кирова - Учител в II ПИГ

Венета Александрова Чергарска - Учител в I ПИГ

Мила Иванова КириловаУчител в III ПИГ

Мариана Йорданова Огнянова - Технически секретар

Любка Рангелова Стоянова - Главен счетоводител

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню