Самостоятелна форма - СУ "Христо Ботев"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Самостоятелна форма

 

Януарска изпитна сесия

05.01.2018 г. - БЕЛ- ЗП - Албена Игнатова, Александра Петрова, Л.Агонцев

08.01.2018 г. - АЕ-ЗП - Албена Игнатова, Александра Петрова, Л.Агонцев

09.01.2018 г. - АЕ-ЗИП/ПП - Любомир Агонцев

09.01.2018 г. - МФ-ЗИП/ПП - Александра Петрова

09.01.2018 г. - ФА-ЗП -Албена Игнатова

10.01.2018 г. - Математика ЗП - Албена Игнатова, Александра Петрова, Л.Агонцев

11.01.2018 г. - РЕ ЗП - Албена Игнатова

11.01.2018 г. - СФ-ЗИП/ПП - Александра Петрова

12.01.2018 г. -Информатика-ЗИП/ПП - Любомир Агонцев

12.01.2018 г. - ОПИ-ЗИП/ПП - Албена Игнатова

15.01.2018 г. - Фирмено право-ЗИП/ПП -Александра Петрова

15.01.2018 г.  -ИТ-ЗИП/ПП - Любомир Агонцев

15.01.2018 г. -ИТ-ЗП- Албена Игнатова

16.01.2018 г.- Етика и право-ЗП - Албена Игнатова

16.01.2018 г. - Свят и личност-ЗП - Любомир Агонцев, Александра Петрова

17.01.2018 г. - ФВС - Любомир Агонцев, Албена Игнатова, Александра Петрова

18.01.2018 г. - БЕЛ- ЗИП - Любомир Агонцев, Албена Игнатова, Александра Петрова

19.01.2018 г. - ИЦ-ЗИП - Любомир Агонцев, Александра Петрова

19.01.2018 г. - ИЦ-ЗП - Албена Игнатова

22.01.2018 г. - ГИ-ЗИП, ГИ-ЗП - Любомир Агонцев, Александра Петрова, Албена Игнатова

23.01.2018 г. - ФА-ЗИП - Любомир Агонцев

23.01.2018 г. -ИТ-ЗИП - Албена Игнатова, Александра Петрова

24.01.2018 г. - ММ-ЗИП - Александра Петрова

24.01.2018 г. -ММ-ЗИП/ПП - Любомир Агонцев

24.01.2018 г. - ГИ-ЗИП/ПП - Албена Игнатова

25.01.2018 г. - ХООС-ЗИП - Александра Петрова
 
25.01.2018 г. - Интернет-ЗИП/ПП - Албена Игнатова

25.01.2018 г. - Маркетинг и реклама ЗИП/ПП - Александра Петрова

26.01.2018 г. - ХООС-ЗП - Албена Игнатова

29.01.2018 г. - БЗО-ЗП - Албена Игнатова

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню