История - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - SU Hristo Botev

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За училището
Патрон

Христо Ботев е роден на 6. януари 1848 г. в гр. Калофер. Учи в Карлово и Калофер, а през 1863 г. заминава за Одеса, където постъпва в Одеската гимназия, но през 1865 г. е изключен за свободолюбивите си идеи. Учителства в с. Задунаевка, Бесарабия, а в началото на 1867 г. се завръща в Калофер, още същата година е принуден да емигрира в Румъния. Работи в печатницата на Д. Паничков (1868), прави първите си литературни опити, превежда, участва в театрални представления, сътрудничи на в. "Гайда" и "Дунавска зора". По-късно е учител в Александрия и Исмаил (1869) , редактор на в. "Дума на българските емигранти" (Браила, 1871). През 1872 г. се установява в Букурещ, където заедно с Любен Каравелов е редактор на в. "Свобода" и "Независимост". Издава сатиричния вестник "Будилник" (1873). След смъртта на Левски (1873) отношенията му с Каравелов, който се отдръпва от революционните идеи, секват, а Ботев оглавява революционната емиграция и списва нейния орган – в. "Знаме" (1874-1875). След обявяването на Априлското въстание издава в. "Нова България" (1876) и организира чета в помощ на въстаниците, с която превзема австрийския кораб "Радецки" и слиза на Козлодуй. Четата не среща подкрепата на българите, води тежки сражения в Балкана, в едно от които Ботев е убит – 02. 06. 1876 г. Поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител, Христо Ботев се превръща в икона за българите, в национален символ. Автор само на 20 стихотворения, поезията му дава облика на българската литература и до днес, а цялото му творческо наследство предлага една радикална версия на българското национално мислене и философия.

Извадки от летописната книга


Към края на турското робство поп Георги – "Белият поп", родом от село Дяково, ремонтирал запустялата къща на един стопанин и отворил в нея училище. Обучавал 7-8 деца.

След Освобождението се събрали първенците на гр. Бобов дол и взели решение да се направи училище. През 1878 година отворили новото училище.

През 1960-1961 година е открит осми клас с две паралелки с по 32 ученика.

През 1967-1968 година се взема решение за прерастване на ОУ "Христо Ботев" в Средно политехническо училище(гимназия).

През учебната 1989-1990 година е започнало изграждането на физкултурен салон.

През 1994-1995 година горния курс започва нова предпрофесионална подготовка – "Иконимика и мениджмънт", с възможност за придобиване на професионална квалификация – "икономист-мениджър".

2000-2001 година е открита и паралелка с профил "Природоматематически", вариант "Информатика".

От 2008-2009 година насам варианта "Информатика" е променен на вариант "Информационни технологии".

Сто тридесет и три години просветно дело са достатъчно дълъг период, за да се гордеем с постигнатото и сериозен повод да осмислим настоящето. Днес училището е изправено пред нови предизвикателства и глобализация и само с помощта на общите усилия на родителите, учителите и цялото общество, то ще може да се справи.
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню