Ваканции - СУ "Христо Ботев"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Ваканции

ГРАФИК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА,
съгласно заповед № РД 09-4130/29.08.2017г. на министъра на образованието и наукатаНАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
НЕУЧЕБНИ ДНИ:
21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
07.02.2018 г. – I - XII клас
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)


Неучебни дни (присъствени),  съгл. чл. 105,  ал. 4 от ЗПУО
22.12.2017 г. - Коледно тържество
01.06.2018 г. - Патронен празник на училището
30.03.201
8 г. - Екскурзия

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню