Студентски практики - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - SU Hristo Botev

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти
Адрес в интернет: http://praktiki.mon.bg/sp/

Цели

  • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню