Обществен съвет - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - SU Hristo Botev

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Обществен съвет
Състав на обществения съвет към СУ "Христо Ботев"

Председател:
Елеонора Кръстева 
Членове:
 • Десислава Шишманова
 • Венета Исталиянова
 • Албена Симеонова
 • Петър Петров
Заседание № 
 
Решения:
1.1. Определяне броя на представителите на родителите в Обществения съвет на СУ „Христо Ботев“
2. Избор на членове на Обществения съвет
 •  Десислава Василева Шишманова
 •  Венета Емилова Исталиянова
 •  Елеонора Светлозарова Кръстева
 • Албена Василева Симеонова
3. Избор на резервни членове на Обществения съвет
 • Веска Венциславова Яньова
 • Дарина Лозанова Борисова
2.
 

Избран e председател на Обществения съвет единодушно от комисията:
 • Елеонора Кръстева - председател.

3.Съгласували избора на учебник по история и цивилизация 5. клас, оценяван за пригодност от М. Стоянова - учител по история и цивилизация в СУ "Хр. Ботев" - Бобов дол - издателство:ПРОСВЕТА ПЛЮС – София,2016г.,с авторски колектив: д-р Екатерина Кирилова Михайловад-р Маргарита Русева Димовад-р Иво Дончев Чолаков
д-р Георги Йорданов Иванов.  
4. Съгласували училищния учебен план за 1. и  за 5. клас, съобразени с новия Закон за предучилищното и училищно образование и могат да бъдат приложени при обучението в   СУ „ Христо Ботев“.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню