IX клас - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - SU Hristo Botev

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием
Г Р А Ф И К
за приемане на ученици след VІІІ клас

1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране - 03.07-05.07.2017 г.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 10.07.2017 г.
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране -07.07.2017 г.
4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране - 10.07.2017 г.
5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране - 11.07.2017 г.
6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 13.07.2017 г.
7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 14.07.2017 г.
8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 18.07.2017 г.
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 19.07.2017 г.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 20.07.2017 г.
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 21.07.2017 г.
12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 26.07.2017 г.
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора на училището до 04.09.2017 г.

Работно време на комисиите по приема 09.00 ч. - 17.30 ч., 13.00 ч. - 13.30 ч. - обедна почивка.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню