I клас - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - SU Hristo Botev

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием
Г Р А Ф И К
 
на дейностите по приемането на ученици в първи клас през
учебната 2017/2018 година
 
   
Приемане на заявления за записване и необходимите документи до 30 май 2017 г.
 
Представяне на удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас. Записване на приетите ученици до 15 юни 2017 г.
  
Обявяване на  свободните места в паралелката от 20 юни 2017 г.
 
Попълване на свободните места до  15.09. 2017 г.
 
 
 
 
Заповеди и система за прием на ученици в първи клас
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню